07 de juny 2000

Trobada de Joves a Lourdes

«QUAN L’ESPERIT SANT VINDRÀ DAMUNT
VOSTRE, REBREU UNA FORÇA QUE US