11 de desembre 2007

Recès Vocacional


Per primera vegada, la Delegació de Joventut amb la col·laboració del Seminari, ha organitzat un recés vocacional. Semblava una proposta arriscada, però 14 joves van respondre a aquesta crida per plantejar-se la vocació que tots tenim a la santedat i anar perfilant la vocació concreta de cada un.

Es plantejà com un procés de tot el curs que culminarà en el recés de l'1 al 4 de maig a Poblet i Vallbona.

Predicaren mn. Xavi Farrès, mn. Xavi Blanco, mn. Josep Monfort i mn. Salvador Cristau.