10 de desembre 2008

2n Recés Vocacional

Un grup de 15 joves d'edat a partir de 19 anys han participat del segon recés vocacional, dirigit per mn. Salvador Cristau, Jaume Galobart i mn. Xaxi Farrés.

Han aprofundit en la responsabilitat de l'acompanyament espiritual a infants -com a monitors- o a adolescents i joves -com a catequistes/animadors-. I des d'aquesta responsabilitat la consciència d'una crida de Déu per a tota la vida com a batejats.

El recés culminà amb la participació a la Vetlla de la Immaculada de Barcelona, on joves de les tres diocesis ompliren el temple per honorar Maria. El nostre bisbe dirigí unes paraules i impartí la benedicció.