27 d’octubre 2010

XV Jornada d'Animadors

El passat diumenge 24 d'octubre tingué lloc, al Seminari Conciliar de Barcelona, la XV Jornada d'Animadors de la Província Eclesiàstica.

Es va reflexionar en torn al sentit d'Església, comunitat i grup així com una preparació per als dos grans esdeveniments d'aquest curs, com seran la vinguda del Sant Pare Benet a Barcelona en motiu de la dedicació de la Sagrada Família així com les JMJ a Madrid aquest estiu.

Un grup d'animadors de la nostre diòcesi hi prengué part.